Stužková slávnosť

Stužková

Stužková slávnosť predstavuje  jednu z najočakávanejších udalostí “násťročných” stredoškolákov. Často krát sa ale v maturitnom ročníku robí všetko na poslednú chvíľu, preto sa snažte všetko čo najlepšie naplánovať, aby sa predošlo nepredvídateľným situáciám.

JM1F2893-kópia

Rezervácia termínu

Pri rezervácii termínu stužkovej slávnosti si zakladáme na osobnom stretnutí  minimálne s dvoma zástupcami danej triedy, popr. triednym profesorom.  Pri podpise zmluvy o dielo sa  podrobne informujeme o celom priebehu stužkovej slávnosti, všetkých scénok, rozostavenia a podobne. Podpisom zmluvy a uhradením  20% zálohy sa stáva objednávka záväznou pre obidve strany s pevne určenou cenou, okrem ceny dopravy mimo Košíc, ktorú si účtujeme osobitne.

JM1F2169

V deň stužkovej slávnosti

V deň stužkovej slávnosti prichádzame spravidla  už na nacvičovanie nástupu, kde sa všetkým žiakom predstavíme a navzájom sa oboznámime s priebehom. Stužkovú slávnosť vždy fotografujeme dvaja, z dôvodov, ktoré sme už rozpisovali v predchádzajúcej kapitole. Neoddeliteľnou súčasťou je aj koordinácia kameramana, fotografa,  DJ- ja či hovorcu triedy.

IMG_4775

Čas fotografovania stužkovej slávnosti

Dĺžku trvania na stužkovej slávnosti spravidla určujeme od nacvičovania stužkovej slávnosti, až po rozbíjanie džbánu, resp odovzdanie daru triednemu učiteľovi. Zvyčajne sa naša práca končí  okolo 01.00 hod ráno.

IMG_1630

Termín odovzdania fotografií

Pri vyhotovovaní fotografií si zmluvne určujeme termín odovzdania diela, ktorý je spravidla do 3 týždňov. Vždy sa ale snažíme fotky upraviť čo najskôr.

JM1F1434

Fotokniha stužkovej slávnosti

Novinkou, ktorú sme zaviedli práve na vašu požiadavku, bolo vyhotovenie fotoknihy stužkovej slávnosti. Pri prezeraní našej práce si maturanti pozerali svadobné fotoknihy a sami nám navrhli, aby sme podobnú fotoknihu zhotovili, ako pamiatku pre triedneho učiteľa.