Postup pri rezervácii termínu

Pri rezervácii termínu  dbáme na osobnom stretnutí s budúcimi novomanželmi, preto rezervácia po telefóne, alebo internetom nieje možná.  Pri podpise zmluvy o dielo sa  podrobne informujeme  na výbere svadobného balíka, miesta fotenia, dátumu a ostatných údajov. Podpisom zmluvy a uhradením  20% zálohy sa stáva objednávka záväznou pre obidve strany s pevne určenou cenou, okrem ceny dopravy mimo Košíc, ktorú si účtujeme osobitne.